Značka
Hot-dog 4 hroty [HD-4 REDFOX]
Hot-dog 4 hroty
119,00 € 119,00 € 119.0 EUR

142,80 € 142,80 € s DPH

Stroj na Hot-Dog CS 3 E [CS3E ROLLER GRILL]
Stroj na Hot-Dog CS 3 E
466,00 € 466,00 € 466.0 EUR

559,20 € 559,20 € s DPH

Opekač párkov RG 5 [RG5 ROLLER GRILL]
Opekač párkov RG 5
776,00 € 776,00 € 776.0 EUR

931,20 € 931,20 € s DPH

Opekač párkov RG 7 [RG7 ROLLER GRILL]
Opekač párkov RG 7
899,00 € 899,00 € 899.0 EUR

1 078,80 € 1 078,80 € s DPH

Stanica na hot-dog HDS 60 [HDS60 ROLLER GRILL]
Stanica na hot-dog HDS 60
613,00 € 613,00 € 613.0 EUR

735,60 € 735,60 € s DPH

Hot-dog 1 hrot [HD-1 REDFOX]
Hot-dog 1 hrot
75,00 € 75,00 € 75.0 EUR

90,00 € 90,00 € s DPH

Hot-dog 2 hroty [HD-2 REDFOX]
Hot-dog 2 hroty
81,00 € 81,00 € 81.0 EUR

97,20 € 97,20 € s DPH

Hot-dog 3 hroty [HD-3 REDFOX]
Hot-dog 3 hroty
88,00 € 88,00 € 88.0 EUR

105,60 € 105,60 € s DPH

Hot-dog 3 hroty s nádobou [HD-3N REDFOX]
Hot-dog 3 hroty s nádobou
264,00 € 264,00 € 264.0 EUR

316,80 € 316,80 € s DPH

Hot-dog 4 hroty s nádobou [HD-4N REDFOX]
Hot-dog 4 hroty s nádobou
291,00 € 291,00 € 291.0 EUR

349,20 € 349,20 € s DPH

Hot-dog nádoba [HD-N REDFOX]
Hot-dog nádoba
197,00 € 197,00 € 197.0 EUR

236,40 € 236,40 € s DPH

Ohrievač párkov dvojitý [WE-11 REDFOX]
Ohrievač párkov dvojitý
248,00 € 248,00 € 248.0 EUR

297,60 € 297,60 € s DPH

Ohrievač párkov dvojitý s ventilmi [WEV-11 REDFOX]
Ohrievač párkov dvojitý s ventilmi
266,00 € 266,00 € 266.0 EUR

319,20 € 319,20 € s DPH

Ohrievač párkov s ventilom [WEV-12 REDFOX]
Ohrievač párkov s ventilom
149,00 € 149,00 € 149.0 EUR

178,80 € 178,80 € s DPH

Opekač klobás 6 valcový [CW-6 REDFOX]
Opekač klobás 6 valcový
610,00 € 610,00 € 610.0 EUR

732,00 € 732,00 € s DPH

Opekač klobás 8 valcový [CW-8 REDFOX]
Opekač klobás 8 valcový
633,00 € 633,00 € 633.0 EUR

759,60 € 759,60 € s DPH