Značka
Hot-dog 4 hroty [HD-4 REDFOX]
Hot-dog 4 hroty
139,00 € 139,00 € 139.0 EUR

166,80 € 166,80 € s DPH

Stroj na Hot-Dog CS 3 E [CS3E ROLLER GRILL]
Stroj na Hot-Dog CS 3 E
466,00 € 466,00 € 466.0 EUR

559,20 € 559,20 € s DPH

Opekač párkov RG 5 [RG5 ROLLER GRILL]
Opekač párkov RG 5
776,00 € 776,00 € 776.0 EUR

931,20 € 931,20 € s DPH

Opekač párkov RG 7 [RG7 ROLLER GRILL]
Opekač párkov RG 7
899,00 € 899,00 € 899.0 EUR

1 078,80 € 1 078,80 € s DPH

Stanica na hot-dog HDS 60 [HDS60 ROLLER GRILL]
Stanica na hot-dog HDS 60
613,00 € 613,00 € 613.0 EUR

735,60 € 735,60 € s DPH

Hot-dog 1 hrot [HD-1 REDFOX]
Hot-dog 1 hrot
83,00 € 83,00 € 83.0 EUR

99,60 € 99,60 € s DPH

Hot-dog 2 hroty [HD-2 REDFOX]
Hot-dog 2 hroty
96,00 € 96,00 € 96.0 EUR

115,20 € 115,20 € s DPH

Hot-dog 3 hroty [HD-3 REDFOX]
Hot-dog 3 hroty
106,00 € 106,00 € 106.0 EUR

127,20 € 127,20 € s DPH

Hot-dog 3 hroty s nádobou [HD-3N REDFOX]
Hot-dog 3 hroty s nádobou
305,00 € 305,00 € 305.0 EUR

366,00 € 366,00 € s DPH

Hot-dog 4 hroty s nádobou [HD-4N REDFOX]
Hot-dog 4 hroty s nádobou
325,00 € 325,00 € 325.0 EUR

390,00 € 390,00 € s DPH

Hot-dog nádoba [HD-N REDFOX]
Hot-dog nádoba
216,00 € 216,00 € 216.0 EUR

259,20 € 259,20 € s DPH

Ohrievač párkov dvojitý [WE-11 REDFOX]
Ohrievač párkov dvojitý
255,00 € 255,00 € 255.0 EUR

306,00 € 306,00 € s DPH

Ohrievač párkov dvojitý s ventilmi [WEV-11 REDFOX]
Ohrievač párkov dvojitý s ventilmi
297,00 € 297,00 € 297.0 EUR

356,40 € 356,40 € s DPH

Ohrievač párkov s ventilom [WEV-12 REDFOX]
Ohrievač párkov s ventilom
167,00 € 167,00 € 167.0 EUR

200,40 € 200,40 € s DPH

Opekač klobás 8 valcový [CW-8 REDFOX]
Opekač klobás 8 valcový
633,00 € 633,00 € 633.0 EUR

759,60 € 759,60 € s DPH