O našej spoločnosti

Veríme, že nové idey a zmeny, ktoré by sme chceli uplatniť nielen v podnikaní, začínajú práve u každého z nás. Preto sme v Kema začali žiť novú etapu, kedy nestaviame na prvú priečku obchod samotný, ale vzťahy a súvislosti ovplyvňujúce svet, v ktorom žijeme.

Sústredíme sa na gastrotechnológie, ktoré šetria zdroje, životné prostredie a redukujú vytváranie odpadu.

Chcete sa k nám pridať a byť súčasťou pozitívnych zmien v odvetví gastrotechnológií? Vyberte si z voľných pozícií a zašlite nám Váš životopis.

Voľné pozície

Nájdite sa a pridajte sa k nám.

Servisný technik

Obchodný zástupca

Benefity zamestnanca KEMA SK

  • príjemné pracovné prostredie a kolektív,

  • ústretový prístup,

  • možnosť profesijného rastu,

  • v prípade obchodných zástupcov a servisných technikov je k dispozícii služobné auto, ktoré zamestnanec môže využívať aj na súkromné účely,

  • motivujúce finančné ohodnotenie,

  • produktové školenia,

  • firemné večierky a teambuildingy.

Vyhlásenie k inklúzii a rovnosti príležitostí

Vítame všetky rozdiely založené na geografických, či demografických charakteristikách a identitách, pretože rozmanitosť obohacuje naše perspektívy a zvyšuje našu výkonnosť a pohodu.

Povzbudzujeme ženy, aby sa uchádzali o vedúce pozície, vítame, ak sa o naše pozície uchádzajú uchádzači so zdravotným znevýhodnením a odmietame akékoľvek predsudky a diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie, rodovej identity, etnického, či rasového pôvodu a veku.