Získajte kvalitný servis

Objavte výhody, ktoré s nami môžete získať, ak vlastníte zariadenie RATIONAL.

Starostlivosť o Vaše zariadenia

Kvalitné zariadenia idú ruka v ruke s profesionálnym servisom. KEMA spĺňa prísne kritériá nemeckého výrobcu RATIONAL a obstála v certifikácii RATIONAL Service Partner.

Objavte výhody, ktoré s nami môžete získať, ak vlastníte zariadenie RATIONAL.

Výrobcom certifikovaná znalosť produktov RATIONAL

 • všetci naši RATIONAL technici sú vyškolení výrobcom a pravidelne absolvujú aktualizačné preškolenia
 • výrobca kontroluje vybavenie technikov náradím a meracími prístrojmi
 • zásoba výrobcom stanovených náhradných dielov je povinne dostupná v autách technikov a v našom sklade

Kvalitné meracie prístroje

 • diagnostika a testovanie zariadení vyžaduje kvalitné meracie prístroje
 • výrobcom predpísané meracie prístroje sú preto súčasťou výbavy našich technikov

Originálne náhradné diely

 • pri servise používame výhradne vysokokvalitné originálne náhradné diely
 • najčastejšie menené diely majú technici v autách a ďalšiu zásobu držíme v sklade

Rýchle reakčné časy

 • 80% servisných zásahov RATIONAL prebehne do 24 hodín od ich nahlásenia
 • servis bude poskytnutý bez ohľadu na firmu, ktorá zariadenie pôvodne dodala

Bezplatná aktualizácia softvéru

 • aktualizácia softvéru je pri servisnom výjazde poskytovaná bezplatne
 • týmto spôsobom budete aj po rokoch mať úžitok z najnovších zistení špecialistov na výskum varenia RATIONAL.

Využite služby RATIONAL Service Partner prostredníctvom kemacare

Kemacare je kompletný servis a starostlivosť o Vaše zariadenia.Rýchlo a efektívne odstránime poruchu Vašej gastro-technológie, evidujeme servisnú históriu a vykonávame pravidelné servisné prehliadky. Našim partnerom garantujeme krátke reakčné časy a možnosť analyzovania poruchy do pár hodín. Náš servisný tím zistí vopred všetky potrebné informácie, aby sme Váš problém odstránili už pri prvom výjazde.

Júlia HORVÁTHOVÁ

+421 905 676 979

OZVITE SA