Predchádzajte poruchám

Vyberte si z našich balíčkov preventívnych prehliadok a preneste zodpovednosť za plánovanie a výkon údržby na nás.

Servisné balíčky

Aj v prípade toho najlepšieho výrobku jeho životnosť a spoľahlivosť ide ruka v ruke so starostlivosťou, ktorú mu venujete. Vďaka pravidelnej údržbe dosiahnete, že si Váš varný systém zachová svoju hodnotu a vysoký výkon počas mnohých rokov.

Vyberte si z našich balíčkov preventívnych prehliadok a preneste zodpovednosť za plánovanie a výkon údržby na nás.

Objednanie servisného balíčka je ideálnym doplnkom ak:

 • chcete mať pocit istoty bez ohľadu na intenzitu používania zariadenia
 • chcete vedieť predvídať náklady na údržbu svojich zariadení
 • je pre Vás prevádzková bezpečnosť na prvom mieste

Výhody, ktoré vďaka servisnému balíčku získavate:

 • vyššia prevádzková bezpečnosť pri každodennom používaní
 • zachovanie hodnoty Vašej investície
 • minimalizovanie neočakávaných výpadkov a porúch
 • dlhšia životnosť zariadenia
 • predvídateľné prevádzkové náklady

Ktorý balíček je pre mňa vhodný?

Balíčky údržby zahŕňajú jednu až tri pravidelné prehliadky za rok. Frekvencia prehliadok sa stanoví v závislosti od počtu prevádzkových hodín zariadenia a štýlu používania.

Balíček vhodný napríklad pre malé reštaurácie alebo hotely s nízkou prevádzkovou dobou a rozmanitou ponukou jedál.

Balíček pre väčšie reštaurácie alebo hotely so strednou až vysokou prevádzkovou dobou a rozmanitou ponukou jedál. Varné systémy sa príležitostne používajú na prípravu pri vysokých teplotách a prípravu jedál obsahujúcich veľa tuku. V prípade zariadení iVario ide o prevádzky, kde sa varný systém používa často v režime varenia v tlaku.

Balíček vhodný pre zariadenia s vysokou intenzitou používania pri vysokých teplotácha prípravu jedál obsahujúcich veľa tuku. V prípade iVario s častým používaním varenia v tlaku. Výhodou oproti balíčku PLUS je väčší rozsah zahrnutých dielov a úkonov a tiež flexibilnejšie podmienky týkajúce sa nahlasovania porúch a vykonávania výjazdov.

Balíček vhodný napríklad pre malé reštaurácie alebo hotely s nízkou prevádzkovou dobou a rozmanitou ponukou jedál.

Zameraný na bezpečnosť prevádzky

 • Komplexná inšpekcia zariadenia
 • Kontrola v dohodnutom čase v rozmedzí Po-Pi 8:00 - 17:00
 • Meranie spalín plynových konvektomatov
 • Odvápnenie konvektomatu (zvýhodnená cena)
 • Cestovné náklady v Bratislave a okolí do 20 km v cene balíčka
 • Správa o servise

Balíček pre väčšie reštaurácie alebo hotely so strednou až vysokou prevádzkovou dobou a rozmanitou ponukou jedál. Varné systémy sa príležitostne používajú na prípravu pri vysokých teplotách a prípravu jedál obsahujúcich veľa tuku. V prípade zariadení iVario ide o prevádzky, kde sa varný systém používa často v režime varenia v tlaku.

Viac služieb, menej rizík

 • Komplexná inšpekcia zariadenia
 • Kontrola v dohodnutom čase v rozmedzí Po-Pi 8:00 - 17:00
 • Meranie spalín plynových konvektomatov
 • Výmena vzduchových filtrov a vypálených žiaroviek
 • Odvápnenie konvektomatu (zvýhodená cena)
 • Zaškolenie personálu v oblasti údržby a čistenia zariadenia
 • Reakčná doba: pracovné dni do 24h od nahlásenia servisu
 • Cestovné náklady v Bratislave a okolí do 20 km v cene balíčka
 • Správa o servise

Balíček vhodný pre zariadenia s vysokou intenzitou používania pri vysokých teplotácha prípravu jedál obsahujúcich veľa tuku. V prípade iVario s častým používaním varenia v tlaku. Výhodou oproti balíčku PLUS je väčší rozsah zahrnutých dielov a úkonov a tiež flexibilnejšie podmienky týkajúce sa nahlasovania porúch a vykonávania výjazdov.

Všetko, čo potrebujete

 • Komplexná inšpekcia zariadenia
 • Kontrola v dohodnutom čase v rozmedzí Po-Pi 7:00 - 20:00
 • Meranie spalín plynových konvektomatov
 • Výmena vzduchových filtrov a vypálených žiaroviek
 • Odvápnenie konvektomatu
 • Možnosť individuálneho nacenenia a rozšírenia balíčka
 • Zaškolenie personálu v oblasti údržby a čistenia zariadenia
 • Reakčná doba: pracovné dni do 24h od nahlásenia servisu
 • Servisná linka 24/7
 • Cestovné náklady v Bratislave a okolí do 20 km v cene balíčka
 • Správa o servise

Servisné balíčky sú dostupné pre všetky nové varné systémy, ktoré boli odborne nainštalované servisným partnerom spoločnosti RATIONAL. Pri starších varných systémoch sú servisné balíčky dostupné po individuálnom posúdení stavu, v akom sa zariadenie nachádza.

Využite služby RATIONAL Service Partner prostredníctvom kemacare

Kemacare je kompletný servis a starostlivosť o Vaše zariadenia.Rýchlo a efektívne odstránime poruchu Vašej gastro-technológie, evidujeme servisnú históriu a vykonávame pravidelné servisné prehliadky. Našim partnerom garantujeme krátke reakčné časy a možnosť analyzovania poruchy do pár hodín. Náš servisný tím zistí vopred všetky potrebné informácie, aby sme Váš problém odstránili už pri prvom výjazde.

Júlia HORVÁTHOVÁ

+421 905 676 979

OZVITE SA