• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

Povinné energetické štítky? - Hlavný orientačný bod pre profesionálne chladiace zariadenia!


Energetické štítky sú povinné od 1.07.2016 abudú povinné vcelej Európe. Od tejto doby musia byť profesionálne chladiace skrine dodávané senergetickým štítkom označeným triedy G avyššie.

Čo sú vlastne európske energetické štítky?

- Jedná sa onástroj, ktorý bol vyvinutý pre poskytovanie jasných aobjektívnych informácií koncovým zákazníkom ospotrebe energie, netto využiteľného objemu, výkonu pri rôznej teplote okolitého prostredia. Ukazuje aký je príslušný model efektívny.

Aké výhody to prináša pre profesionálnych užívateľov týchto zariadení?

- Nároky kladené na profesionálne chladiace skrine sú omnoho vyššie než na chladničky pre domáce použite. Pomôžeme jasne porovnávať skrine pri rozhodovaní okúpe. Energetické štítky umožnia zákazníkovi zvoliť si to zariadenie, ktoré bude nie len šetrnejšie kživotnému prostrediu, ale aj ekonomicky výhodnejšie pre ich podnikanie. Štítok poskytuje objektívne informácie oročnej spotrebe energie – zákazník sa lepšie rozhoduje anaplánuje si svoje náklady na energiu, netto objemu skrine a tím aj naplánovanie ideálneho počtu atypu zariadenia pre ich fungovanie, podmienkach pri ktorých chladiace či mraziace skrine garantujú správne skladovanie - úroveň 3, 4 nebo 5 – kde 5 predstavuje podmienky panujúce vskutočnosti profesionálnej kuchyne, tj. 40°C teplota okolia a 40% vlhkosť.

Vyššie uvedené sa dá preložiť do úspor na účty za energiu až do výšky 300 EUR / rok pre chladiace a 830 EUR / rok pre mraziace skrine, adokonca aj zníženie množstva potravinového odpadu vdôsledku pokazených potravín, ktoré neboli skladované pri správnych skladovacích podmienkach.

Prečo zameranie na chladenie?

- Chladenie pracuje 24 hodín denne, 7 dní vtýždni. To má obrovský vplyv na množstvo energie spotrebovanej vprofesionálnej kuchyni, takže vybrať najúčinnejšiu skriňu je životne dôležité, ako pre znižovanie dopadu na životné prostredie, tak pre úsporu peňazí na prevozných nákladoch chladenia. .

Ako sa líši energetický štítok profesionálnych skríň od energetického štítku domácich spotrebičov?

- Profesionálne adomáce chladiace zariadenia sú testované vúplne iných podmienkach. Uprofesionálnych sa testuje ako reálne použitie vprofesionálnej kuchyni sčastým otváraním dverí sokolitou teplotou až 40°C. Ale domáce spotrebiče sa testujú ako pri používaní vdomácnosti, sokolitou teplotou len 25°C apri zavretých dverách.

Ako sa Elektrolux pripravoval na túto novu legislatívu?

Privítali sme novú smernicu optimalizáciou našich výrobkov, a to ako zhľadiska energetickej účinnosti, tak aj celkový výkon zariadenia. Najnovšia generácia ECOSTORE skríň úplne odpovedá požiadavkám stanovených pre najvyššiu triedu účinnosti aje súčasťou novej rady chladiacich zariadení, ktoré používajú chladiace zariadenia, ktoré využívajú menej energie aposkytujú väčšiu kapacitu – ponúkajú firmám maximálnu návratnosť ich investícií.

Pre viac informácií o Electroluxu Professional a jeho sortimentu ecostore chladiace skrine navštívte www.electrolux.com/professional / www.kema.sk